Jesteś tutaj

ROK 2016

 

 

"Prawo Kanoniczne"  59(2016) nr 4 w wersji on-line

e-ISSN 2353-8104

"Prawo Kanoniczne"  59(2016) nr 3 w wersji on-line

e-ISSN 2353-8104

 

"Prawo Kanoniczne"  59(2016) nr 2 w wersji on-line

e-ISSN 2353-8104

 

"Prawo Kanoniczne"  59(2016) nr 1 w wersji on-line

e-ISSN 2353-8104

 

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Spis treści poszczególnych numerów wraz z wersją on-line pojedynczych artykułów naukowych

Table of content of the particular notebooks

and the on-line version of the individual scientific articles

 

 59(2016) nr 4

SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS

 

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

Ks. Józef Wroceński SCJ, Wakat Stolicy Apostolskiej, s. 3-30

Vacancy of the Apostolic See

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

S. Bożena Szewczul WNO, Zasadność rewizji konstytucji instytutów zakonnych oraz ich zawartość i forma według dokumentów kościelnych, s. 31-48

Validity of the revision of the  religious institutes’ constitutions, as well as their contents and form in light of church documents

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Arkadiusz Domaszk SDB, Warunki przyjęcia do instytutu zakonnego, s. 49-82

Conditions for religious institute admission

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Wojciech Necel SChr, Wskazania dla duszpasterstwa Polaków poza granicami Polski, s. 83-95

Guidelines for the pastoral care of Poles abroad Polish

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Jesús Miñambres, Autonomia e responsabilità nella amministrazione delle risorse della Chiesa, s. 97-124

Autonomy and Responsibility in the Management of the Resources of the Church

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Andriy Tanasiychuk, Le lettere dimissorie nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, s. 125-136

Dimissorial letters in the Code of Canons of the Eastern Churches

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Jan Dyduch, Konkordat polski 1993 instrumentem zgody narodowej, s. 137-150

Polish Concordat 1993 as an instrument of national consensus

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Dominique Le Tourneau, Les irrégularités du procès canonique intenté contre Jeanne d’Arc, la Pucelle de France (janvier-mai 1431), s. 151-180

Irregularities in the canonical trial sued against Jon of Arc, the Maid of France (January-may 1431)

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

 

RECENZJE

 

Krzysztof Nykiel, Paolo Carotti, Manlio Sodi, Bruno Bordignon, Dariusz Grządziel, Sabatino Majorano, Michele Marcato, Ignazio Schinella, Sofia Tavella, Educare la coscienza: Sfida possibile? Dai „luoghi” privilegiati ai contesti piu variegati: la missione del formatore. Presentazione di S. Ecc. Mons. Giovanni Tonucci. Delegato Pontificio per il Santuario Lauretano, If Press srl, Roma 2015, ss. 183 – Rec.: Bp. Andrzej F. Dziuba, s. 181-185

(Autor, tekst / Author, full text)

Giorgio Digiorgi, I minori nella legislazione della Chiesa, Ed. Marcianum Press, Venezia 2015, ss. 361 – Rec.: Ks. Ginter Dzierżon, s. 185-188

(Autor, tekst / Author, full text)

Massimo del Pozzo, Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo, EDUSC, Roma 2016, ss. 224 – Rec.: Radosław Gosiewski, s. 189-191

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 

SPRAWOZDANIA

 

Zuzanna Maj, Sprawozdanie z Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim, s.  193-197

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

Ks. Tomasz Białobrzeski, Doktorat p. mgra Rafała Nowaka, s. 199-201

(Autor, tekst / Author, full text)

Michała Poniatowski, Doktorat ks. mgra Rafała Kamińskiego, s. 201-207

(Autor, tekst / Author, full text)

Ks. Tomasz Białobrzeski, Doktorat p. mgr Anny Szafranko, s. 207-210

(Autor, tekst / Author, full text)

S. Bożena Szewczul WNO, Nowi magistrzy prawa kanonicznego, s. 210-215

(Autor, tekst / Author, full text)

S. Bożena Szewczul WNO, Nostryfikacje, s. 2015

 

 

 


 

 

 59(2016) nr 3

SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS

 

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

Ks. Józef Wroceński SCJ, Godność osoby ludzkiej podstawą prawa do wolności religijnej, s. 3-18

Human dignity the basis of the right to religious freedom

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Ginter Dzierżon, Nieskuteczność aktu administracyjnego (kan. 38 KPK), s. 19-30

Ineffectiveness of an administrative act (can. 38 CIC)

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Marek Stokłosa SCJ, Le competenze del superiore provinciale di un istituto religioso riguardo ai beni temporali e della loro amministrazione, s. 31-55

Competence of the provincial superior of a religious institute in the field of material goods and their administration

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Mons. Krzysztof Nykiel, Las indulgencias: Significado y actualidad para la vida de la Iglesia, s. 57-72

The indulgences: significate and actual influence on the life of the Church

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Grzegorz Leszczyński, Schizofrenia jako przyczyna nieważności małżeństwa, s. 73-95

Schizophrenia as a cause for declaring a marriage null

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Kazimierz Dullak, Praesumptio w Kodeksie Jana Pawła II z 1983 roku, s. 97-121

Praesumptio at John Paul II Code of Canon Law of 1983

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Agnieszka Romanko, Reforma Urzędu Informacji Finansowej i Instytutu Dzieł Religijnych, s. 122-142

The Reform of the Financial Information Authority and the Institute for the Works of Religion

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Katarzyna Majkrzak, Przestępstwo uporczywej nie alimentacji, s. 143-174

The offence of persistent avoidance of alimony

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

 

RECENZJE

 

Der Kirchenaustritt. Rechtliches Problem und pastorale Herausforderung, red. G. Bier, Herder Verlag, Freiburg-Basel-Wien 2013, ss. 286 – Rec.: Ks. Ginter Dzierżon, s. 175-179

(Autor, tekst / Author, full text)

Simona Paolini, L’approvazione del diritto proprio per gli istituti di vita consacrata, ex can. 587, Marcianum Press, Venezia 2014, ss. 475 – Rec.: S. Bożena Szewczul WNO, s. 179-182

(Autor, tekst / Author, full text)

Nicholas Morton. Gli ordini religiosi militari. Societa editrice „Il Mulino”. Bologna 2014, ss. 220 – Rec.: Bp. Andrzej F. Dziuba, s. 182-186

(Autor, tekst / Author, full text)

Rafał Kamiński, Prawna ochrona środków społecznej komunikacji, Wydawnictwo Michalineum 2016, ss. 367 – Rec.: O. Marek Saj CSsR, s. 187-190

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 

SPRAWOZDANIA

 

Natalia Smolińska, Zuzanna Maj, Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Salus animarum suprema lex w świetle kanonicznego prawa karnego, s. 191-194

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

Michał Poniatowski, Doktorat p. mgr Magdaleny Tacikowskiej, s. 195-200

(Autor, tekst / Author, full text)

Ks. Tomasz Białobrzeski, Doktorat ks. mgra Piotra Muszyńskiego, s. 200-203

(Autor, tekst / Author, full text)

            Michał Poniatowski, Doktorat ks. mgra Tomasza Sylwestra Pawlaka, s. 203-207

(Autor, tekst / Author, full text)

Ks. Tomasz Białobrzeski, Doktorat p. mgr Karoliny Marii Błaszków-Nowak, s. 207-209

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________

 

 

59(2016) nr 2

SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

Ks. Wojciech Necel SChr, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, s. 3-21

Rector of the Polish Catholic Mission in England and Wales

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

O. Przemysław Michowicz OFM Conv., L’individuazione del superiore competente in ordine all’attuazione del can. 698 CIC/83, 23-39

Identification of the competent superior as an effect of implementation of the can. 698 CIC/83

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Zbigniew Janczewski, Udzielanie Komunii Św. osobom rozwiedzionym? Analiza Adhortacji Amoris Laetitia papieża Franciszka, s. 41-58

Communication of the blessed Eucharist to divorced persons? Analysis popes Francis adoration “Amoris laetitia”

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

O. Marek Saj CSsR, Woda święcona czy pobłogosławiona? Analiza prawno-liturgiczna, s. 59-72

Holy or blessed water? Legal and liturgical analysis

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Piotr Kroczek, Czy system prawa kanonicznego może być wzorcem dla systemu prawnego federacji państw?, s. 73-87

Can the system of canon law be a pattern for a legal system of federation of states?

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Matteo Nacci, Considerazioni storico-giuridiche sulle ‘relazioni Chiesa-Mondo’ nel Concilio di Trento e nel Concilio Vaticano II, s. 89-108

Historical and juridical considerations about the ‘connections Church-World’ in the Council of Trent and in the Second Vatican Council

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Marek Stępień, Działania podejmowane przez władze diecezjalne w związku z dekretem Rady Państwa PRL z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych, na przykładzie wybranych diecezji, s. 109-140

Diocesan authorities action taken in connection with the decree of the State Council of the People’s Republic of Poland of 31 December 1956 on the organization and staffing of Church, based on selected dioceses

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

 

RECENZJE

 

(A cura di), Mons. M. Jędraszewski, don Jan Słowiński, Quod iustum est et Aequum. Scritti in onore del Cardinale Zenone Grocholewski per il cinquantesimo di sacerdozio, Poznań 2013, ss. 615 – Rec.: Ks. Czesław Rychlicki, s. 141-146

(Autor, tekst / Author, full text)

P. Kuberski, Il cristianesimo e la cremazione, Editrice Domenicana Italiana, Napoli 2014, ss. 464 – Rec.: O. Zbigniew Suchecki OFM Conv., s. 147-185

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 

SPRAWOZDANIA

 

Ks. Tomasz Poterała MSC, II Sympozjum Prawa Kanonicznego w Vranovie u Brna, s. 187-190

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

Igor Kilanowski, Dawid Lipiński, Sprawozdanie z wyjazdu naukowego do Rzymu i Watykanu, s. 191-195

(Autor, tekst / Author, full text)

Michał Poniatowski, Doktorat p. mgra Jerzego Antoniego Pielichowskiego, s. 186-202

(Autor, tekst / Author, full text)

Natalia Smolińska, Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego, s. 202-204

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 

 


 

 59(2016) nr 1

SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS

 

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

Ks. Jan Dyduch, Rola stałych lektorów, akolitów i diakonów w służbie wspólnocie Kościoła, s. 3-17

The role of permanent lectors, acolytes, and deacons in the service of the Church community

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

S. Bożena Szewczul WNO, Definicja prawno-teologiczna życia konsekrowanego przez profesję rad ewangelicznych, s. 19-42

Juridical-theological  definition of the consecrated life by profession of the evangelical counsels

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Libero Gerosa, Diritto universale e particolare alla luce dell’ermeneutica canonistica di san Giovanni Paolo II, s. 43-74

Universal e particular law in the light of the canonical hermeneutic of St. John Paul II

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Bp. Artur G. Miziński, Adwokat - cooperator veritatis w procesie o orzeczenie nieważności małżeństwa, s. 75-104

Advocate - cooperator veritatis in the process of the nullity of marriage

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Antonio Interguglielmi, La preparazione degli sposi al matrimonio: una panoramica pastorale-giuridica, s. 105-118

The preparation of the couple to the Christian marriage: a pastoral-legal overview

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Ks. Tomasz Jakubiak, Czy zawsze po uzyskaniu informacji o możliwości popełnienia przestępstwa, należy wszczynać karne postępowanie sądowe, lub administracyjne, dla realizacji sankcji karnej?, s. 119-131

Does one always have to initiate a judicial or administrative proceedings after obtaining information of possibility of committing crime to execute a penalty sanction?

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Sylwia Marczyk, Uprawnienia fakultatywne sędziego w procedurze wymiaru kar kościelnych, s. 133-160

Optional permissions of the judge in the judicial procedure ecclesiastical penalties  

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

Remigiusz Rabiega, Eutanazja, jako problem prawny i etyczny, s. 161-178

Euthanasia, as a legal and ethical issue

(DOI, autor, streszczenie, słowa kluczowe / DOI, author, summary, key words)

 

 

RECENZJE

 

Ks. Marek Stokłosa SCJ, Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, ss. 314 – Rec.: O. Dariusz Borek O.Carm., s. 179-184

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 

 

SPRAWOZDANIA

 

Anna Słowikowska, Konferencja Naukowa Procesy i procedury: nowe wyzwania, s. 185-196

(Autor, tekst / Author, full text)

Marta Olkowicz, Sprawozdanie z XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, s. 196-198

(Autor, tekst / Author, full text)

Bolesław Artur Dùllek, Sprawozdanie z sympozjum naukowego Wiara i małżeństwo. Czy pożądana jest zmiana prawa?, s. 199-200

(Autor, tekst / Author, full text)

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW

 

Ks. Tomasz Białobrzeski, Doktorat p. mgr Marty Wronowskiej, s. 201-203

(Autor, tekst / Author, full text)