Walne zebranie członków KU AZS UKSW - Wybór Prezesa i Zarządu

Published by Maciej Sawczuk on czw., 06/09/2016 - 23:46
Szanowni Członkowie AZS UKSW,

w czwartek 23 czerwca 2016 r. o godz. 16:30 w sali 327 budynku 21 Kampusu UKSW 
przy ul. Wóycickiego odbędzie się Walne Zebranie Członków KU AZS UKSW.

Celem Walnego Zebrania jest wybór nowego zarządu Klubu po rezygnacji dotychczasowego 
prezesa zarządu w dniu 23 maja 2016 r.

Zgodnie z uchwalonym przez zarząd klubu kluczem wyboru i stanem członków klubu na dzień
6 czerwca 2016 r. poszczególnym sekcjom sportowym przysługuje określona liczba delegatów 
na Walne Zebranie.

Delegaci są wybierani spośród członków sekcji przez nich samych. 
Obecność delegatów jest obowiązkowa. Nie pojawienie się odpowiedniej liczby delegatów podczas Walnego Zebrania Członków może powodować opóźnienie wyboru nowych
władz klubu uczelnianego, a co za tym idzie petryfikację działalności klubu. W sekcji lekkiej atletyki, tańca towarzyskiego, akrobatyki sportowej oraz
kick-boxingu aktywnych jest po jednym członku. 
Zatem zawodników tych sekcji AZS UKSW prosimy o przybycie na Walne Zebranie Członków bez dokonywania jakichkolwiek wyborów.

Poniżej lista sekcji i przysługujących im delegatów:
Sekcja siatkówki 7 delegatów.
Sekcja koszykówki 4 delegatów.
Sekcja piłki nożnej 1 delegat.
Sekcja judo 3 delegatów.
Sekcja pływania 1 delegat.
Sekcja lekkiej atletyki 1 delegat.
Sekcja tańca towarzyskiego 1 delegat.
Sekcja akrobatyki sportowej 1 delegat.
Sekcja kick-boxingu 1 delegat.
W sumie na Walnym Zebraniu Członków KU AZS UKSW spodziewamy się 20 delegatów.

Z wyrazami szacunku,
Wiceprezes KU AZS UKSW 
Tomasz Bogdański

W załączniki:
1) Uchwała o zwołaniu Walnego Zebrania Członków KU AZS UKSW na dzień 23 czerwca 2016 r.;
2) Proponowany Porządek Walnego Zebrania Członków KU AZS UKSW;
3) Klucz wyboru delegatów na Walne Zebranie Członków KU AZS UKSW - uchwała.
4) Klucz wyboru delegatów na Walne Zebranie Członków KU AZS UKSW - załącznik.
5) Ordynacja wyborcza

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach