Jesteś tutaj

Zespół recenzentów / Reviewing Editors

 

Recenzenci kwartalnika „Prawo Kanoniczne” w roku 2019:

 

Ks. bp dr hab. Artur Miziński (KUL JPII, Lublin, Polska)

Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz (KUL JPII, Lublin, Polska)

Ks. prof. dr hab. Józef Krzywda (UJPII, Kraków, Polska)

Ks. prof. dr hab. Ambroży Skorupa (KUL JPII, Lublin, Polska)

Ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (UJPII, Kraków, Polska)

Ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz (PWT,  Wrocław, Polska)

Ks. prof. dr hab. Lucjan Świto (UWM, Olsztyn, Polska)

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Dullak (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Ks. prof. Janusz Kowal (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, Włochy)

Ks. prof. dr hab. Zbigniew Suchecki (Papieski Wydział Teologiczny św. Bonawentury, Rzym,

                                                     Włochy)

O. prof. Piotr Skonieczny (UJPII, Kraków, Polska)

Prof. Javier Canosa (Pontificia Università della Santa Croce, Rzym, Włochy)

            Prof. Paolo Gherri (Pontificia Università Lateranense, Città del Vaticano)

            Prof. Rodolfo Carlos Barra (Pontificia Universidad Católica Argentina, Argentyna)

            Prof. Alejandro W. Bunge (Pontificia Universidad Católica Argentina, Argentyna;

                                                  Rota Romana, Città del Vaticano)

            Prof. Alessio Sarais, (Pontificio Istituto Orientale, Città del Vaticano)

            Prof. Constantino-M. Fabris, (Facoltà di Diritto Canonico “S. Pio X” di Venezia)

            Ks. dr hab. Robert Kantor (Wydział Teologiczny, Sekcja w Tarnowie, Polska)

            Prof. Jean Paul Durand (Institut Catholique de Paris, Francja)

            Prof. Dominique Le Tourneau (Studium de Droit canonique de Lyon, Francja)

            Prof. Krzysztof Nykiel (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, Włochy;

                                             Penitencjaria Apostolska, Città del Vaticano)

Prof. Carlos Salinas (Universitad Catolica de Valparaiso, Cile)

Prof. Paweł Sobczyk (Uniwersytet Opolski, Opole)

            Ks. dr hab. Jerzy Adamczyk, Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu

            Ks. dr hab. Paweł Kaleta, (KUL JPII, Lublin, Polska)

 

 

Recenzenci kwartalnika „Prawo Kanoniczne” w roku 2018:

 

Ks. bp prof. dr hab. Artur Miziński (KUL JPII, Lublin, Polska)

Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz (KUL JPII, Lublin, Polska)

Ks. prof. dr hab. Józef Krzywda (UJPII, Kraków, Polska)

Ks. prof. dr hab. Ambroży Skorupa (KUL JPII, Lublin, Polska)

Ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (UJPII, Kraków, Polska)

Ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz (PWT,  Wrocław, Polska)

Ks. prof. dr hab. Lucjan Świto (UWM, Olsztyn, Polska)

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Dullak (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Ks. prof. Janusz Kowal (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, Włochy)

Ks. prof. dr hab. Zbigniew Suchecki (Papieski Wydział Teologiczny św. Bonawentury, Rzym,

                                                     Włochy)

O. prof. Piotr Skonieczny (UJPII, Kraków, Polska)

Prof. Javier Canosa (Pontificia Università della Santa Croce, Rzym, Włochy)

            Prof. Paolo Gherri (Pontificia Università Lateranense, Città del Vaticano)

            Prof. Rodolfo Carlos Barra (Pontificia Universidad Católica Argentina, Argentyna)

            Prof. Alejandro W. Bunge (Pontificia Universidad Católica Argentina, Argentyna;

                                                  Rota Romana, Città del Vaticano)

            Prof. Alessio Sarais, (Pontificio Istituto Orientale, Città del Vaticano)

            Prof. Constantino-M. Fabris, (Facoltà di Diritto Canonico “S. Pio X” di Venezia)

            Ks. dr hab. Robert Kantor (Wydział Teologiczny, Sekcja w Tarnowie, Polska)

            Prof. Jean Paul Durand (Institut Catholique de Paris, Francja)

            Prof. Dominique Le Tourneau (Studium de Droit canonique de Lyon, Francja)

            Prof. Krzysztof Nykiel (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, Włochy;

                                             Penitencjaria Apostolska, Città del Vaticano)

Prof. Carlos Salinas (Universitad Catolica de Valparaiso, Cile)

Ks. prof. Jan Dyduch (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków)

Prof. Paweł Sobczyk (Uniwersytet Opolski, Opole)

Ks. dr hab. Jerzy Adamczyk, Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu

 

 

 

Recenzenci kwartalnika „Prawo Kanoniczne” w roku 2017:

 

Ks. bp prof. dr hab. Artur Miziński (KUL JPII, Lublin, Polska)

Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz (KUL JPII, Lublin, Polska)

Ks. prof. dr hab. Józef Krzywda (UJPII, Kraków, Polska)

Ks. prof. dr hab. Ambroży Skorupa (KUL JPII, Lublin, Polska)

Ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (UJPII, Kraków, Polska)

Ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz (PWT,  Wrocław, Polska)

Ks. prof. dr hab. Lucjan Świto (UWM, Olsztyn, Polska)

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Dullak (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Ks. prof. Janusz Kowal (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, Włochy)

Ks. prof. dr hab. Zbigniew Suchecki (Papieski Wydział Teologiczny św. Bonawentury, Rzym,

                                                     Włochy)

O. prof. Piotr Skonieczny (UJPII, Kraków, Polska)

Prof. Javier Canosa (Pontificia Università della Santa Croce, Rzym, Włochy)

            Prof. Paolo Gherri (Pontificia Università Lateranense, Città del Vaticano)

            Prof. Rodolfo Carlos Barra (Pontificia Universidad Católica Argentina, Argentyna)

            Prof. Alejandro W. Bunge (Pontificia Universidad Católica Argentina, Argentyna;

                                                  Rota Romana, Città del Vaticano)

            Prof. Alessio Sarais, (Pontificio Istituto Orientale, Città del Vaticano)

            Prof. Constantino-M. Fabris, (Facoltà di Diritto Canonico “S. Pio X” di Venezia)

            Ks. dr hab. Robert Kantor (Wydział Teologiczny, Sekcja w Tarnowie, Polska)

            Prof. Jean Paul Durand (Institut Catholique de Paris, Francja)

            Prof. Dominique Le Tourneau (Studium de Droit canonique de Lyon, Francja)

            Prof. Krzysztof Nykiel (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, Włochy;

                                             Penitencjaria Apostolska, Città del Vaticano)

Prof. Carlos Salinas (Universitad Catolica de Valparaiso, Cile)

Ks. prof. Jan Dyduch (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków)

Prof. Paweł Sobczyk (Uniwersytet Opolski, Opole)

 

 

Recenzenci kwartalnika „Prawo Kanoniczne” w roku 2016:

 

Ks. bp prof. dr hab. Artur Miziński (KUL JPII, Lublin, Polska)

Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz (KUL JPII, Lublin, Polska)

Ks. prof. dr hab. Józef Krzywda (UJPII, Kraków, Polska)

Ks. prof. dr hab. Ambroży Skorupa (KUL JPII, Lublin, Polska)

Ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (UJPII, Kraków, Polska)

Ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz (PWT,  Wrocław, Polska)

Ks. prof. dr hab. Lucjan Świto (UWM, Olsztyn, Polska)

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Dullak (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Ks. prof. Janusz Kowal (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, Włochy)

Ks. prof. dr hab. Zbigniew Suchecki (Papieski Wydział Teologiczny św. Bonawentury, Rzym,

                                                     Włochy)

O. prof. Piotr Skonieczny (UJPII, Kraków, Polska)

Prof. Javier Canosa (Pontificia Università della Santa Croce, Rzym, Włochy)

            Prof. Paolo Gherri (Pontificia Università Lateranense, Città del Vaticano)

            Prof. Rodolfo Carlos Barra (Pontificia Universidad Católica Argentina, Argentyna)

            Prof. Alejandro W. Bunge (Pontificia Universidad Católica Argentina, Argentyna;

                                                  Rota Romana, Città del Vaticano)

            Prof. Alessio Sarais, (Pontificio Istituto Orientale, Città del Vaticano)

            Prof. Constantino-M. Fabris, (Facoltà di Diritto Canonico “S. Pio X” di Venezia)

            Ks. dr hab. Robert Kantor (Wydział Teologiczny, Sekcja w Tarnowie, Polska)

            Prof. Jean Paul Durand (Institut Catholique de Paris, Francja)

            Prof. Dominique Le Tourneau (Studium de Droit canonique de Lyon, Francja)

            Prof. Krzysztof Nykiel (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, Włochy;

                                             Penitencjaria Apostolska, Città del Vaticano)

Prof. Carlos Salinas (Universitad Catolica de Valparaiso, Cile)

Ks. prof. Jan Dyduch (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków)

Prof. Paweł Sobczyk (Uniwersytet Opolski, Opole)

 

 

 

Recenzenci kwartalnika „Prawo Kanoniczne” w roku 2015:

 

Ks. bp prof. dr hab. Artur Miziński (KUL JPII, Lublin, Polska)

Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz (KUL JPII, Lublin, Polska)

Ks. prof. dr hab. Józef Krzywda (UJPII, Kraków, Polska)

Ks. prof. dr hab. Ambroży Skorupa (KUL JPII, Lublin, Polska)

Ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (UJPII, Kraków, Polska)

Ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz (PWT,  Wrocław, Polska)

Ks. prof. dr hab. Lucjan Świto (UWM, Olsztyn, Polska)

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Dullak (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Ks. prof. Janusz Kowal (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, Włochy)

Ks. prof. dr hab. Zbigniew Suchecki (Papieski Wydział Teologiczny św. Bonawentury, Rzym,

                                                     Włochy)

O. prof. Piotr Skonieczny (Papieski Uniwersytet Św. Tomasza, Rzym, Włochy)

Prof. Javier Canosa (Pontificia Università della Santa Croce, Rzym, Włochy)

            Prof. Paolo Gherri (Pontificia Università Lateranense, Città del Vaticano)

            Prof. Rodolfo Carlos Barra (Pontificia Universidad Católica Argentina, Argentyna)

            Prof. Alejandro W. Bunge (Pontificia Universidad Católica Argentina, Argentyna;

                                                  Rota Romana, Città del Vaticano)

            Prof. Alessio Sarais, (Pontificio Istituto Orientale, Città del Vaticano)

            Prof. Constantino-M. Fabris, (Facoltà di Diritto Canonico “S. Pio X” di Venezia)

            Ks. dr hab. Robert Kantor (Wydział Teologiczny, Sekcja w Tarnowie, Polska)

            Ks. dr hab. Bartosz Nowakowski (UAM, Poznań, Polska)

            Prof. Jean Paul Durand (Institut Catholique de Paris, Francja)

            Prof. Dominique Le Tourneau (Studium de Droit canonique de Lyon, Francja)

            Prof. Krzysztof Nykiel (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, Włochy;

                                             Penitencjaria Apostolska, Città del Vaticano)

Prof. Carlos Salinas (Universitad Catolica de Valparaiso, Cile)

Ks. prof. Jan Dyduch (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków)

Prof. Paweł Sobczyk (Uniwersytet Opolski, Opole)

 

 

Recenzenci kwartalnika „Prawo Kanoniczne” w roku 2014:

 

Ks. bp prof. dr hab. Artur Miziński (KUL JPII, Lublin, Polska)

Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz (KUL JPII, Lublin, Polska)

Ks. prof. dr hab. Józef Krzywda (UJPII, Kraków, Polska)

Ks. prof. dr hab. Ambroży Skorupa (KUL JPII, Lublin, Polska)

Ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (UJPII, Kraków, Polska)

Ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz (PWT,  Wrocław, Polska)

Ks. prof. dr hab. Lucjan Świto (UWM, Olsztyn, Polska)

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Dullak (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Ks. prof. Janusz Kowal (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, Włochy)

Ks. prof. dr hab. Zbigniew Suchecki (Papieski Wydział Teologiczny św. Bonawentury, Rzym,

                                                     Włochy)

O. prof. Piotr Skonieczny (Papieski Uniwersytet Św. Tomasza, Rzym, Włochy)

Prof. Javier Canosa (Pontificia Università della Santa Croce, Rzym, Włochy)

            Prof. Paolo Gherri (Pontificia Università Lateranense, Città del Vaticano)

            Prof. Rodolfo Carlos Barra (Pontificia Universidad Católica Argentina, Argentyna)

            Prof. Alejandro W. Bunge (Pontificia Universidad Católica Argentina, Argentyna;

                                                  Rota Romana, Città del Vaticano)

            Prof. Alessio Sarais, (Pontificio Istituto Orientale, Città del Vaticano)

            Prof. Constantino-M. Fabris, (Facoltà di Diritto Canonico “S. Pio X” di Venezia)

            Ks. dr hab. Robert Kantor (Wydział Teologiczny, Sekcja w Tarnowie, Polska)

            Ks. dr hab. Bartosz Nowakowski (UAM, Poznań, Polska)

            Prof. Jean Paul Durand (Institut Catholique de Paris, Francja)

Prof. Dominique Le Tourneau (Studium de Droit canonique de Lyon, Francja)

Prof. Krzysztof Nykiel (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, Włochy;

                                 Penitencjaria Apostolska; Città del Vaticano)

Ks. prof. Jan Dyduch (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków)

Prof. Carlos Salinas (Universitad Catolica de Valparaiso, Cile)

 

 

Recenzenci kwartalnika „Prawo Kanoniczne” w roku 2013:

 

Ks. bp prof. dr hab. Artur Miziński (KUL JPII, Lublin, Polska)

Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz (KUL JPII, Lublin, Polska)

Ks. prof. dr hab. Józef Krzywda (UJPII, Kraków, Polska)

Ks. prof. dr hab. Ambroży Skorupa (KUL JPII, Lublin, Polska)

Ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (UJPII, Kraków, Polska)

Ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz (PWT,  Wrocław, Polska)

Ks. prof. dr hab. Lucjan Świto (UWM, Olsztyn, Polska)

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Dullak (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Ks. prof. Janusz Kowal (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, Włochy)

Ks. prof. dr hab. Zbigniew Suchecki (Papieski Wydział Teologiczny św. Bonawentury, Rzym, Włochy)

O. prof. Piotr Skonieczny (Papieski Uniwersytet Św. Tomasza, Rzym, Włochy)

Prof. Paolo Gherri (Pontificia Università Lateranense, Città del Vaticano)

Prof. Rodolfo Carlos Barra (Pontificia Universidad Católica Argentina, Argentyna)

Ks. dr hab. Robert Kantor (Wydział Teologiczny, Sekcja w Tarnowie, Polska)

 

Recenzenci kwartalnika „Prawo Kanoniczne” w roku 2012:

 

Ks. bp prof. dr hab. Artur Miziński (KUL JPII, Lublin, Polska)

Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz (KUL JPII, Lublin, Polska)

Ks. prof. dr hab. Józef Krzywda (UJPII, Kraków, Polska)

Ks. prof. dr hab. Ambroży Skorupa (KUL JPII, Lublin, Polska)

Ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (UJPII, Kraków, Polska)

Ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz (PWT,  Wrocław, Polska)

Ks. prof. dr hab. Lucjan Świto (UWM, Olsztyn, Polska)

Ks. prof. Janusz Kowal (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, Włochy)

Ks. prof. dr hab. Zbigniew Suchecki (Papieski Wydział Teologiczny św. Bonawentury, Rzym)

O. prof. Piotr Skonieczny (Papieski Uniwersytet Św. Tomasza, Rzym, Włochy)

Ks. prof. dr hab. Jan Krajczyński (UKSW, Warszawa, Polska)

Ks. prof. dr hab. Ginter Dzierżon (UKSW, Warszawa, Polska)

Ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński (UKSW, Warszawa, Polska)

Ks. prof. dr hab. Wiesław Kiwior (UKSW, Warszawa, Polska)