Jesteś tutaj

Etyczne standarty postępowania

Redakcja kwartalnika "PrawoKanoniczne" stosuje się do wytycznych Komitetu d.s. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics, COPE) w odniesieniu do etyki publikacyjnej i nierzetelności naukowej, które są omówione szczegółowo w Kodeksie Postępowania i Najlepszej Praktyki dla Redaktorów Czasopism ( Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors) z marca 2011, opracowanym przez Komitet d.s. Etyki Publikacyjnej COPE (http://publicationethics.org).