Jesteś tutaj

Archiwum / Archive

Redakcja udostępnia wydanie kwartalnika "Prawo Kanoniczne" w wersji on-line. "Prawo Kanoniczne" (Online) zostało zarejestrowane w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczone symbolem: ISSN 2353-8104.

 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana. Wersja elektroniczna jest wersją tożsamą z wersją drukowaną.

 

W 2007 roku kwartalnik "Prawo Kanoniczne" obchodził jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji został wydany numer specjalny, w którym umieszczono, w postaci opisu bibliograficznego, zawartość 50 roczników czasopisma (zob. Numer specjalny).

 

  English version

 

The Editors offer access to the quarterly "Prawo Kanoniczne" /in English: “Canon Law”/ in the Online format. The title “Prawo Kanoniczne” (Online) has been registered in the international information system of academic journals and has been marked with the symbol: ISSN 2353-8104.
 

The original version of the journal is the printed version. The electronic version is identical as a printed version.

 

In 2007, the quarterly “Prawo Kanoniczne” celebrated its 50th anniversary. On this occasion, a special volume of the quarterly was issued in which, in the form of bibliographic description, the content of 50 annuals of the journal has been published (see the special issue).