Kwartalnik "Prawo Kanoniczne" / Quarterly "Prawo Kanoniczne"

ISSN 0551-911X     

e- ISSN 2353-8104


Czasopismo jest obecne na PLATFORMIE CZASOPISM UKSW

 

"Prawo Kanoniczne" to specjalistyczne czasopismo prawno - historyczne Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, ukazujące się od 1958 roku. Zamieszczane są w nim publikacje z różnych dyscyplin prawa kanonicznego, prawa rzymskiego i prawa.  Teksty publikowane są po ich uprzednim zaopiniowaniu w formie recenzji naukowej.

Kwartalnik wydawany jest w języku polskim. Często zamieszczane są w nim rozprawy autorów zagranicznych w ich ojczystych językach. Ponadto, po każdej rozprawie, czy też artykule, dołączone jest streszczenie w języku angielskim. Także w spisie treści uwidaczniane są tytuły publikacji w języku angielskim.